ליווי הסטודנטים בשלב ההכשרה (מידע לסטודנט)

ומה אנחנו עושים? (שואפים/חולמים לעשות)

סטודנט

הליווי  שיעניקו המכללות המשתתפות בתכנית לסטודנטים יוצאי אתיופיה, הלומדים לתואר הראשון, יספק מעטפת לימודית – כלכלית, בכל שנות התואר, ככל הנדרש בהתאם למתווה החדש של משרד החינוך .

מטרת הליווי: הגדלת שיעור בוגרי התואר הראשון ולסייע בצמצום שיעורי הנשירה בקרב הסטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות להכשרת עובדה הוראה בישראל.

מעטפת זו תבוא לידי ביטוי בהיבטים הבאים:

  • שיעורי עזר / תגבורים / חונכות אישית/ אסטרטגיות למידה.
  • סיוע פסיכולוגי אישי.
  • סבסוד מעונות / מגורים / נסיעות.
  • אבחונים ללקויות למידה.
  • שילוב קורסים כללים הניתנים לכלל הסטודנטים בדגש על זהות והכרת התרבות של בני הקהילה האתיופית בדגש על יצירת מרחב שבו יוכלו בני הקהילה לבטא את זהותם התרבותית אם יחפצו בכך.

רכזי תספה במכללות השונות

רכזי מכללות
שם כתובת דוא"ל מספר טלפון

תמיר פרץ סרוסי

מכללת אורות ישראל
tamir019@gmail.com

ד״ר רוני גז לנגרמן

מכללת קיי
ronigez@gmail.com

רביד זפרני

מכללת וינגייט
ravidzafrani123@gmail.com

עמנואל צברי

מכללה ירושלים
atsits5@gmail.com

ד״ר עידית שילה

מכללת אורות ישראל
idits@orot.ac.il

נעמי בן דוד

מכללת דוד ילין
naomibinnun@gmail.com

משה ישעיהו

מכללת סמינר הקיבוצים
moshe.yeshayahu@smkb.ac.il

ד״ר מיכאלה כדורי שלזק

מכללת לוינסקי
michaella.kadury@levinsky.ac.il

ד״ר יוכבד יורקובסקי

מכללת גורדון
yochyork@gordon.ac.il

ד״ר גילת בן ארצי

מכללת גבעת וושינגטון
galit.mail@gmail.com

גילה הפשטיין

מכללת שאנן
gilahe@014.net.il

ד״ר אילנית אברהם

מכללת אמונה - אפרתה
ilanit583@gmail.com

איילת טיין

מכללת הרצוג
ayeletth@herzog.ac.il

אורטל ברקה

מכללת אורנים
barka.ortal@gmail.com
תפריט