ליווי הסטודנטים בשלב ההכשרה (מידע למורה)

ומה אנחנו עושים? (שואפים/חולמים לעשות)

מידע למורה

התכנית שואפת להגדיל את היקפי ההשמה של בני הקהילה במערכת החינוך, ולפתח את איכות השתלבותם ולצמצם את הנשירה.

לשם כך פועלים בתכנית מנהלי השמה וליווי בתהליך הכניסה לבית הספר.

מנהלי ההשמה עובדים בשיתוף פעולה עם מפקחים ומנהלי בתי הספר ברחבי הארץ על מנת לייעל את תהליך הכניסה להוראה.

אנו מאמינים כי עבודה בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים תביא לעלייה כמותית ואיכות במספר עו"ה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך.

כחלק מההבנה בדבר חשיבות סגל הוראה מגוון משרד החינוך פועל לקידום ולעידוד שילובם של עובדי הוראה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. מדובר בעובדי הוראה שהם או אחד מהוריהם נולד באתיופיה. לקראת שנת הלימודים תש"פ אנו מציעים לקדם תפיסה של "חדר מורים מגוון", אשר מיטיבה עם כלל אוכלוסיית בית הספר בהם תלמידים, מורים וכלל החברה. מתוך אמונה וידיעה שצוות הוראה מגוון תורם לבית הספר בדרכים רבות. מהלך זה נמצא במסגרת התוכנית "הדרך החדשה".

המהלך שואף לקידום תפיסה רב-גונית במוסדות החינוך, באמצעות שילוב עובדי הוראה בני הקהילה האתיופית במוסדות חינוך, עידוד פעילויות בקרב צוותי ההוראה וקהילת בית הספר, מתן כלים להוראה הוגנת יותר המתייחסת למגוון זהויות, ושעות שמשרד החינוך מקצה לטובת קידום הנושא.

המשרד יעניק שעות עבור מוסד חינוכי אשר ישלב מורים או גננות יוצאי אתיופיה החל משנת הלימודים תש"פ במסגרת העסקה של 50% משרה בשעות תקן. התקצוב יינתן למשך שלוש שנים.

מנהלי ההשמה:

נוח מנטסנות  – מנהל תכנית להשתלבות עו"ה יוצאי אתיופיה, מכון מרחבים noah@merchavim.net

משה ישעיהו – Moshe.Yeshayahu@smkb.ac.il

אופן תקצוב השעות:

המשרד יעניק שעות תוספתיות עבור מוסד חינוכי אשר ישלב מורים או גננות יוצאי אתיופיה החל משנת הלימודים תש"פ במסגרת העסקה של 50% משרה בשעות תקן. התקצוב יינתן למשך שלוש שנים.

להלן רכיבי התקצוב:

א. בשנה ראשונה להצטרפות לתוכנית יתווספו 8 שעות תוספתיות לצורכי בית ספר/גן בגין שילוב של מורה בהיקף של 50% משרה לפחות.

ב. בשנה שניה יתווספו 6 שעות תוספתיות לצורכי בית ספר בגין שילוב של מורה בהיקף של 50% משרה לפחות.

ג. בשנה שלישית יתווספו 4 שעות תוספתיות לצורכי בית ספר בגין שילוב של מורה בהיקף של 50% משרה לפחות.

ד. יש לציין שלא יוקצו שעות תוספתיות במסגרת נוהל זה למוסדות חינוך שאינם מקצים עבור עובד הוראה יוצא אתיופיה 50% משרה לפחות משעות התקן. במקרים חריגים מאוד ניתן יהיה להגיש בקשה מנומקת עבור שעות תוספתיות גם ללא עמידה בקריטריונים הנ"ל.

נוהל הגשת בקשה לשעות תוספתיות: 1. מילוי מסמך בקשת שעות תוספתיות

ליווי פדגוגי

אחד האמצעים שמעמידה התכנית למורים חדשים וותיקים כאחד הוא תהליך של ליווי פדגוגי לשם שיפור הוראתם. תהליך הליווי מתבצע על ידי מדריכה פדגוגית מוסמכת בעלת ניסיון רב.

מטרות הליווי הוא לזהות ולנתח קשיים שונים בהוראה ולגבש רעיונות לטיפול בהם.

הליווי מוצע למורים החשים בבעייתיות הקיימת בהעברה של מקצוע מסוים, והם מעוניינים להתייעץ עם איש מקצוע. מתכונת הליווי נתפרת לצרכיו של כל מורה ומורה. הליווי כולל בדרך כלל צפייה של המדריכה המלווה בשיעורים ודיון משותף בסוגיות שונות שעלו מתוך הצפייה בשיעורים ובנושאים אחרים בהם מתלבט המורה.

הנושאים המטופלים קשורים בארגון מערך השיעור, בקשיים מיוחדים של התלמידים, האקלים הכיתתי, התמודדות עם אילוצים שונים שמכתיב בית הספר למורה והיבטים פדגוגיים אחרים.

מדריכה פדגוגית – הדס הכהן  hacohenh@gmail.com

מידע למתמחה

התמחות בהוראה מתבצעת בשנת העבודה הראשונה של בוגרי כל המסלולים ללימודי תעודת הוראה. ניתן להשתלב בהתמחות בשנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה. בשנת ההתמחות עליכם המתמחים:

  • לסיים את לימודי התואר ואת לימודי תעודת ההוראה (למתמחים שטרם סיימו).
  • להירשם לסדנת סטאז' באחד המוסדות האקדמיים.
  • לקבל במוסד החינוכי שבו אתם מועסקים חונך שעבר הכשרה לחונכות.
  • לקבל שתי הערכות: משוב אמצע שנה עד 15.1 והערכה מסכמת מקוונת עד 30.6 בכל שנה.
  • עם הקבלה לעבודה בבית ספר או בגן ילדים עליכם לפתוח תיק עובד הוראה מקוון.
    מי שאושר לו שיבוץ חריג להוראה לפני סיום 3 שנות לימודי הוראה, יעשה את שנת ההתמחות במקביל ללימודיו.

לינק לפורטל עובדי הוראה – https://www.edu.gov.il/horaa?ct=275

תפריט